Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Mészáros Viktória e.v. (székhely: 2481 Velence, Új u. 8.); a továbbiakban: „Napfény masszázs”) ezúton tájékoztatja a napfenymasszazs.hu weboldal felhasználóit, feliratkozóit és megrendelőit („Látogatók”,"Megrendelők") az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a résztvevők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés időtartama

Megrendelések lehető legjobb kiszolgálása, kommunikáció a megrendelővel

név
e-mail cím
telefonszám
megrendelés adatai

ip cím

5 évig vagy a megrendelő az adatok kérésére vonatkozó kéréséig. A Napfény masszázs három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Hírlevél,  marketing kommunikáció, reklámlevél, szöveges üzenetek

név

e-mail cím

vásárlási előzmények

e-mailekkel kapcsolatos aktivitás (megnyitás, kattintás)

ip cím

A Résztvevő kérésére történő törlésig, de legfeljebb 5 évig. A Napfény masszázs  három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Megrendelő, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint.

 

A rendelés leadásával és az adatok megadásával, illetve a rendelés oldalon található checkbox bepipálásával a Megrendelő hozzájárul a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

AZ ADATKEZELŐ

Mészáros Viktória e.v.

2481 Velence, Új u. 8.

Felelős: Mészáros Viktória

 

ADATFELDOLGOZÓK

 

Whizz-Hosting Kft. - webhoszting

1041 Budapest, Árpád út 102-104 fszt. 8.

 

 

SÜTIK (COOKIE-K)

A napfenymasszazs.hu oldalon cookie-kat használuk.

 

A következő cookie-k futnak az oldalon:

Google Analytics Analitika

Facebook Pixel

Google Optimize

Google Adwords Konverziókövetés

 

Jóváhagyást igénylő cookie-k

Google Remarketing

Facebook Remarketing

 

HOGYAN MŰKÖDNEK A LEGFONTOSABB COOKIE-K?

Facebook követőkód (facebook pixel)

A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Azt, hogy az adott látogató kicsoda (személyes adatok) a weboldal semmilyen szinten nem látja. Ezt az információt csak a facebook ismeri.

 
Google analytics statisztikai követőkód

A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. 

A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.

 
Google Remarketing Címke

A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a számítógépen. Így később a google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.

 

Beállítások és részletek a cookie-k ról

 

JOGORVOSLATI JOG

A Látogató személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet a Napfény masszázstól személyes adatai kezelésének módjáról. A Látogató, Megrendelő személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére a Napfény masszázs haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosítása, törlése iránt is.

A Látogató személyes adatainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:
i.     a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy
ii.    a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.
 

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt panaszával elsőként hozáznk forduljon a következő pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

  • Mészáros Viktória e.v.

  • Székhely: 2481 Velence, Új u. 8.

  • Telefon: 06 30 748 2760 (Mészáros VIktória)

  • E-mail: info@napfenymasszazs.hu

 

A Napfény masszázs fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amely változtatásokról e-mail útján értesíti a Megrendelőket, Feliratkozókat.